BRABRAND IF TENNIS

BESTYRELSE

Brabrand Tennis
Formand

René Boesen
Tlf.: 2040 1545
Mail: rene@post1.dknet.dk
Ansvar: formandskab

Næstformand

Jochim Kempe
Tlf.: 5161 1149
Mail: jock@ramboll.dk
Ansvar: baneansvarlig og
turneringshold

Kasserer

Allan Jaquet
Tlf.: 20169990
Mail: aj@chiptronic.dk
Ansvar: medlemmer, web

Bestyrelsesmedlem

Jonas Wissendorf
Tlf.: 91258939
Mail: jwissendorf@gmail.com
Ansvar:

Bestyrelsesmedlem

Malene Uggerhøj
Tlf.: 2992 0389
Mail: ugg@stofanet.dk
Ansvar: ungdomsarbejde

Bestyrelsesmedlem

Henrik Buus
Tlf.: 3092 1704
Mail: henrik.buus9@gmail.com
Ansvar: web, salg af bolde

Bestyrelsesmedlem

Jesper Bolet
Tlf.: 2184 6636
Mail: jesperbolet@hotmail.com
Ansvar: Klubturnering

Suppleant

Jette Jessen
Tlf.: 2077 9464
Mail: jessen.englevej@gmail.com
Ansvar: Grundlovsdagsarrangement