Kære medlemmer

 

I 2022 ansøgte vi Aarhus kommune om økonomisk tilskud til etablering af en padelbane placeret for enden af bane 6, og vi blev bevilget 50 % eller maksimalt 450.000 kr.

 

Desværre kunne placeringen ikke accepteres af planklagenævnet, da lokalplanen for området kræver, at alle anlæg skal ligge stort set hvor de nuværende baner er.

 

Gennemsnitsalderen for klubbens seniormedlemmer er 52 år, og det er bestyrelsens vurdering, at en padelbane vil kunne tiltrække flere medlemmer i alderen 20-40 år og flere familier. Dette ville også kunne bidrage til en bedre økonomisk fundering af klubben. Desuden vurderer bestyrelsen, at 6 baner på tilfredsstillende vis  kan facilitere det nuværende medlemsantal og belægningsprocent på banerne (se bilag 1).

 

Et flertal i bestyrelsen har derfor besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor medlemmerne skal tage stilling til nedenstående forslag om, at nedlægge bane 6 til fordel for én padelbane med mulighed for yderligere en padle bane på sigt. Det økonomiske grundlag for projektet er beskrevet i nedenstående.

 

Hvis vi efter generalforsamlingen har flertal for at gå videre med projektet, skal vi i gang med at skaffe finansieringen, da vi stadig mangler ca. kr. 250.000,00. Vi ønsker ikke at gå i gang med denne opgave, hvis der ikke opbakning i klubben til, at vi skal nedlægge bane 6 til fordel for padel og bruge kr. 200.000,00 af klubbens egenkapital til projektet.

 

 

Ekstra ordinær generalforsamlingen finder sted i klubhuset på Stenbækvej.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Behandling af /afstemning om følgende forslag:
  3. Bestyrelsen gives mandat til at nedlægge bane 6, for at etablere én padelbane, indenfor den i bilag 3 skitserede økonomiske ramme.

 

mvh

Bestyrelsen

………………………………………………………………………………………………………………………..

Forslag:

 

Bestyrelsen får mandat til at nedlægge bane 6, for at etablere 1 padelbane, indenfor den i dette forslag skitserede økonomiske ramme. Dvs. med anvendelse af kr. 200.000,00 af klubbens egenkapital til projektet.