Der indkaldes hermed til generalforsamling

 

Torsdag, den 25. februar 2021 Kl. 19.00

 

Da vi grundet Corona restriktioner desværre ikke kan mødes fysisk afholdes dette års generalforsamling virtuelt via ZOOM på PC’en

 

Tilmelding foregår via nedenstående doodle afstemning, så vi lige får overblik over, hvem der deltager. Oplyst venligst både fulde navn og telefon nr. når I tilmelder jer via nedenstående link. Vi udsender mail til alle tilmeldte tirsdag den 23. februar 2021 med oplysninger om ZOOM adgang, samt kort vejledning.

Doodle Link er: https://doodle.com/poll/a7z84dmz2ge9zbn3?utm_source=poll&utm_medium=link

 

Såfremt nogen har emner til behandling på generalforsamlingen bedes man skrive mail til undertegnede senest 8 dage før Generalforsamling, dvs. senest torsdag den 18. februar 2021. Jeg vil også gerne vide, hvis nogen ønsker at stille op til bestyrelsen. Min mail-adresse er rene@post1.dknet.dk og her kan man, hvis usikker på doodle tilmelding selvfølgelig også skrive og tilmelde sig:-).

Vi tester, om vi kan afvikle generalforsamlingen på denne måde – skulle det gå helt galt, hvis teknik driller – laver vi selvfølgelig en hurtig udmelding til jer – men vi tror på det!

 

Dagsorden til generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om den forløbne sæson til godkendelse.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. ServeEsset kort årsberetning og revideret regnskab til godkendelse
 5. Fastsættelse af forslag til budget, herunder afdelingskontingent til vedtagelse.
 6. Behandling af eventuelle indkomne forslag, der er tilstillet bestyrelsesformanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
 7. Valg af formand i lige år.
 8. Valg af kasserer i ulige år.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen
 10. Valg af 2 suppleanter.
 11. Valg af repræsentantskabsmedlem/-mer (årligt)
 12. Valg af suppleanter for repræsentantskabsmedlemmerne
 13. Valg af mindst 1 revisor
 14. Eventuelle udvalg
 15. Eventuelt