Udendørs råder klubben over i alt syv grusbaner, som er placeret rundt om og nært forbundet med klubhuset. 3 af banerne er forsynet med lysanlæg.